environmental, social & governance

Unit IT vil gå foran med en strategi for ESG, for at sikre en målrettet og organiseret indsats for at accelerere den bæredygtige udvikling i it-branchen.

Scroll

Unit IT definerer
nye ESG-ambitioner

I samarbejde med moderselskabet United Shipping and Trading Company sætter Unit IT strøm til ambitionerne om at danne ESG-fortrop i IT-branchen. Med veletablerede politikker for diversitet og inklusion, et stærkt compliance-setup og CO2-neutral strøm i stikkene, er der lagt et stærkt fundament for fremtidens socialt og miljømæssigt bæredygtige IT-løsninger.

Efter virksomhedens hidtil stærkeste regnskabsår præsenterer USTC sin første samlede bæredygtighedsrapport, der viser udgangspunkt og ambitioner på tværs af koncernen. Rapporten er baseret på grundig dataindsamling på tværs af datterselskaber, herunder SDK FREJA, Uni-Tankers, Bunker Holding og Unit IT.

Thumbnail Cover Report Sustainability

Veletablerede politikker
for diversitet og inklusion

Med en strategi for både miljømæssige aftryk, sociale forhold og transparent, ansvarlig ledelse, ønsker Unit IT at sikre en målrettet og organiseret indsats for at accelerere den bæredygtige udvikling i it-branchen.

”Det er vigtigt, at vi også tager ansvar, udviser transparens og arbejder for at blive den bedste arbejdsplads, vi kan være – både overfor vores ansatte og overfor miljøet. Det tager vi i disse dage nogle vigtige skridt imod at sikre,” siger Mark Frihagen, CEO for Unit IT, og uddyber: ”

Igennem en årrække har vi løbende implementeret en række tiltag, som skal facilitere et varmt og socialt arbejdsmiljø. Iblandt disse er især vores wingman-kultur blevet en hjørnesten, som introducerer en fejrende, engagerende og hjælpsom tilgang blandt medarbejderne, og som skaber tillid på tværs af organisationen. Næste skridt er at systematisere indsatsen, så vi kan skabe endnu større diversitet, både ift. kultur, etnicitet og køn. Vi tror oprigtigt på, forskellighed gør os bedre.”

CO2-neutral vindmøllestrøm

Som en del af Unit ITs proces mod størst mulig reduktion af klimaaftryk, benytter alle kundernes it-løsninger nu 100% CO2-neutral, fynsk vindmøllestrøm. Samtidig undersøges alle muligheder for strømbesparende køleudstyr, mere effektivt netværksudstyr og andre CO2-reducerende indgreb, imens hele forsyningskæden fra leverandører til slutbruger kortlægges og dens miljøaftryk minimeres.

Unit IT har skemalagt implementering af en udbygget Code of Conduct i starten af 2023, og forventer både at være ISO 27001-certificeret og have gennemført ekstern GDPR-audit inden udgangen af dette finansår.

 

Download den samlede bæredygtighedsrapport

Grøn strøm driver Unit IT

Når du køber it-ydelser af Unit IT, bidrager du til udviklingen af vedvarende energi og den grønne omstilling. Vi er nemlig drevet af strømmen fra fynske vindmøller og skandinavisk vandkraft.

I Unit IT tager vi vores samfundsansvar alvorligt, og derfor sætter vi bæredygtighed i centrum for vores drift. Og vi ved, at mange af vores kunder har det på samme måde.

Så vi driver naturligvis vores virksomhed på 100 procent certificeret grøn strøm, der kommer fra fynske vindmøller og skandinavisk vandkraft. Når vi køber grøn strøm med revisorgodkendte oprindelsesgarantier, så understøtter vi i virkeligheden din grønne profil.

Hør vores salgsdirektør Henrik Nürnberg sætte nogle ord på vores samarbejde med Energi Fyn og hvorfor vi har valgt dem og den grønne profil.

Se hvorfor vi har valgt grøn strøm
Unit IT 4.JPG
Kontakt os