Scroll

”Jeg er helt sikker på, at systemet vil blive til noget, der kan levere beslutningsstøtte internt i organisationen. Jeg tænker også, at vi kan udnytte nogle af de ting, der ligger i Power BI til at lave nogle automatiseringer, hvilket også vil give noget værdi”  Søren Kejlhof, Underdirektør hos Leasing Fyn 

Data Warehouse til Leasing Fyn

Stadigt voksende datamængder hos Leasing Fyn medførte behov for en ny, moderne rapporterings-platform. Unit IT blev valgt som samarbejds-partner på grund af track record og god kemi.

Jo mere en virksomhed vokser, jo mere databehandling følger med. Det var tilfældet for Leasing Fyn, der stod overfor at skulle implementere et nyt internt system til ekspedition og administration af leasingaftaler. Leasing Fyn har banklicens, som over tid har medført stigende rapporteringskrav, som virksomheden hidtil har foretaget med udgangspunkt i et forældet NAV-system baseret på Excel med ODBC.

Da det ville være en større øvelse at få de store datamængder flyttet over i et nyt ERP-system, valgte Leasing Fyn at indgå samarbejde med Unit IT. Opgaven var kort fortalt at opbygge et nyt Data Warehouse i forbindelse med opgraderingen af Leasing Fyns ERP-system fra NAV til Business Central og derved sikre, at rapporteringen kunne fortsætte uændret med data fra nyt system.

”Vi valgte at gå med Unit IT baseret på referencer, en god mavefornemmelse, og fordi de rent faktisk kunne levere løsningen,” fortæller underdirektør hos Leasing Fyn, Søren Kejlhof.

”Det har været en lang proces, som har kørt meget strømlinet.
Jeg er meget imponeret over de meget hurtige, effektive og skarpe projektmøder, vi havde løbende."

Søren Kejlhof
Underdirektør, Leasing Fyn

Leasing Fyn Bank A/S tilbyder leasing af maskiner, biler og andet udstyr til små og mellemstore virksomheder, som derved undgår pengebinding og i stedet får økonomisk handlefrihed. Virksomheden beskæftiger 57 ansatte med hovedkontor i Odense og ejes af pengeinstitutterne Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Middelfart Sparekasse og Fynske Bank A/S.

Imponeret over skarpe proces-møder

Selvom det er karakteristisk for en finansiel virksomhed at have behov for at kunne opgøre alle risikofaktorer til alle tidspunkter, blev begge parter overrasket over kompleksiteten og volumen af data, der lå gemt i det gamle system. Men uanset hvor meget projektet voksede, og hvilke problemstillinger, der dukkede op undervejs, så var det fælles fokus hele tiden på at finde den optimale løsning for Leasing Fyn.

”Det har været en lang proces, som har kørt meget strømlinet. Jeg er meget imponeret over de meget hurtige, effektive og skarpe projektmøder, vi havde løbende,” siger Søren Kejlhof, og fremhæver desuden den transparens, som har kendetegnet projektet, hvor begge parter har været åbne omkring, hvad der fungerede, og hvad der ikke gjorde. ”Jeg synes kun, vi har mødt kompetente medarbejdere”.

Det har også haft stor betydning, at det var de samme konsulenter, der var på sagen hele vejen igennem den lange proces: ”På den måde kunne de nemlig opnå den nødvendige indsigt i forretningen, og vi undgik at skulle samle op på ny hver gang, vi mødtes. Det gav den forretningsværdi, at vi kunne komme i mål hurtigere, end vi ellers kunne,” fortæller han.

Fra manuelle processer til data-drevet forretning

Udover behovet for ekstern rapportering har målet med Data Warehouse-løsningen også været at skabe en intern rapporteringsplatform, der har til formål at udvikle forretningen til at blive mere datadrevet og automatisere manuelle databehandlinger.

Ved at skabe en struktureret lagring af data i Data Warehouse kan Leasing Fyn sikre sig en mere præcis rapportering, der leveres hurtigt, overskueligt og med samme definitioner af begreber hver gang. Samtidig kan kontinuerlig analyse og bedre anvendelse af data gøre det muligt at øge den strategiske indsigt i forretningen.

Leasing Fyn håber, at platformen i fremtiden kan udvide deres rapportering og i højere grad stille data til rådighed internt i organisationen. Tidligere har rapportering primært været baseret på at opfylde lovgivningskrav, men med det nye system kan de se mulighed for at få deres data op på et højere niveau.

Jeg er helt sikker på, at systemet vil blive til noget, der kan levere beslutningsstøtte internt i organisationen. Jeg tænker også, at vi kan udnytte nogle af de ting, der ligger i Power BI til at lave nogle automatiseringer, hvilket også vil give noget værdi,” understreger Søren Kejlhof.

Kontakt os