Hovedstadens Beredskab

Scroll

Foto: Hovedstadens Beredskab

Det kan koste liv, hvis systemerne fejler

SQL-serverne bliver driftet og optimeret efter alle kunstens regler, så kritiske systemer som Alarm 112 kan køre problemfrit

Hovedstadens Beredskab dækker 8 kommuner og ca. 1 mio. borgere. Med næsten 1.000 medarbejdere og et samlet budget på ca. 500 mio. kr. er det dermed Danmarks største kommunale beredskab. For at beredskabet kan varetage sin opgave med at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer er det altafgørende, at kritiske systemer som f.eks. alarmdatabasen bliver understøttet til at køre optimalt. 

Helt tilbage til dengang Hovedstadens Beredskab gik under navnet Københavns Brandvæsen, indledte man et samarbejde med Unit IT, der med sin specialiserede viden inden for SQL-servere kunne sikre redundans af data og sørge for drift inklusive kontinuerlig optimering og opgradering.

 

HOVEDSTADENS BEREDSKAB HAR

13 stationer og ambulancebaser
1000 ansatte og 80 køretøjer
1 mio. borgere

Søren Wojtynka, IT-Tekniker

”Vi har ikke selv den fornødne tid eller viden om SQL, så det at have eksperter som Unit IT til at overvåge systemerne, det giver ro i maven”

Design og drift af to SQL-clustre  

Efter besøg af én af Unit IT SQL-konsulenter blev der lavet et operativt SQL-cluster, hvor de enkeltstående SQL-servere blev flyttet over i. Det virkede helt efter hensigten, så samme manøvre blev foretaget på den administrative side. Derfor har Hovedstadens Beredskab i dag to SQL-clustre, som Unit IT drifter. 

”De har hjulpet med at finde en løsning, der passer os, og med at skitsere, hvordan vi kommer fra A til B. Sammen er vi så blevet enige om, hvordan løsningen skulle køre af stablen,” fortæller Søren Wojtynka.

Tillid er grundstenen for godt samarbejde

Når det som her drejer sig om et specialområde, man ikke selv har internt, så handler det i høj grad om at have tillid til sin eksterne samarbejdspartner. 

”På andre områder kan man bedre gå på kompromis med kvaliteten, men når det kommer til understøttelsen af vores kritiske systemer, har vi ikke plads til slinger i valsen. De databaser, alle alarmopkald går ind på, baserer sig på SQL. Det vil sige, det kan koste menneskeliv, hvis det ikke kører” siger it-chef ved Hovedstadens Beredskab, Christian Falberg Goth, og fortsætter:

”Unit IT har nogle dygtige og gode teknikere. De kompetencer kan man muligvis finde hos andre leverandører, men vi har skabt et ret unikt samarbejde bygget på tillid. Jeg synes, de skal roses for den måde, de håndterer problematikker i samarbejdet professionelt. Hvis der er ting, der ikke kører optimalt, så får vi det hurtigt vendt i en konstruktiv og åben dialog og kommer videre.” 

Her kommer det Unit IT til gode, at de kontinuerligt har et øje på systemerne. 

Det, at Unit IT kender systemerme og hele historikken, gør, at de hurtigt kan indkredse problemet og komme med løsningsforslag, hvis systemerne ikke kører hensigtsmæssigt. 

SQL skal bare virke

Unit ITs vigtigste mission er, at kunderne oplever deres SQL-server som et bundsolidt fundament for deres applikation. Et fundament der giver en stabil og god performance og ikke er noget, man skal tænke over i det daglige.

SQL-serveren skal hele tiden køre som en velsmurt maskine for at understøtte systemerne. Her er det vigtigt, at vi ser på de små ændringer, der kontinuerligt sker, og at vi opdaterer og vedligeholder den, inden ændringerne giver problemer, der kan akkumulere over tid.

Hos Hovedstadens Beredskab er ledelsen i IT-afdelingen udmærket klar over vigtigheden af at have en velsmurt SQL-maskine som fundament for de kritiske systemer: ”I Hovedstadens Beredskab ynder vi at sige, at vi handler hurtigt og tænker langsigtet. Det gælder i høj grad også vedligeholdelsen af vores kritiske systemer,” siger Christian Falberg Goth.

 

 

Kontakt os